Изберете страница

URBANVIVA е архитектурнo студио с холандско-български опит, установено в София и Пловдив. Студиото предлага цялостен процес на проектиране на сгради и пространства с обществени, жилищни и смесени функции.
От 2020г. студиото въвежда новa специализиранa услуга – планиране на съвременни ферми и прилежащите им територии.
Компанията ЪРБЪН ВИВА ЕООД е основанa през 2010г. от Милена Фетваджиева.
Работи в партньорство с NAS – Network Agro Solutions – www.rodeo.bg

АРХ. МИЛЕНА ФЕТВАДЖИЕВА е Магистър от Ротердамската академия по архитектура и градски дизайн (AVBR) и дипломиран архитект от Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София.
Лицензиран архитект с Пълна проектантска правоспособност към КАБ и Архитектурен Регистър на Нидерландия, със сертификат по устойчиво развитие към Германския Съвет за Устойчиво Развитие (DGNB).
През 2010 печели в екип първа награда в конкурса ”Сграда на годината” за Резиденшъл Парк София. Реализира успешно проекти по програма ”Европа” и програма ”Култура” на СО. През 2018 заедно с арх. Николова и арх. Андреев печели 1ва  награда в архитектурен конкурс за преустройство на хотел ”Странноприемница” в Етнографски музей на открито ”Етър”, a през 2019 е един от финалистите в архитектурен конкурс за обществена сграда със смесена функция ”Къща на децата”.
От 2020г. е докторант към УАСГ с тема на дисертацията: ”Пространствено планиране на съвременните животновъдните ферми и прилежащите им територии”

снимка: Яна Лозева
web дизайн: Благовест Благоев