Изберете страница

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ И ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН НА ЗОНИ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА TIN – TECHNOLOGY AND INNОVATION NETWORK И УКАЗАНИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА БЪДЕЩИ ОБЕКТИ

Генералният план и указанията за проектиране представляват инструмент за планиране и проектиране на обекти на територията на научно-технологичния парк на София Тех Парк – TIN (Technology and Innovation Network).
С генералния план и указанията се задават допълнителни изисквания за отделните обекти, разположени в парка. По този начин се гарантира създаването на качествена и атрактивна материална среда в нейната цялост, която стимулира създаването и развитието на наука, технологии, и практическото им приложение в бизнеса.

локация: София
клиент: София Тех Парк АД
площ: 248964м2
проектиране: 2016 – 2017
изпълнители: ДЗЗД „Ново урбанистично планиране“ в състав „А и А Архитекти“ ООД, „Ърбън Вива“ ЕООД и „Донтдиайуай“ ООД и ДЗЗД „КРИЕЙТИВ ДИЗАЙН ГАЙДЛАЙН“, в състав „Плейсмейк“ ООД и „Архитектоника Студио“ ООД