Изберете страница

ЖИВА ТРАДИЦИЯ / ПЪРВО МЯСТО В АРХИТЕКТУРЕН КОНКУРС 
ПРЕУСТРОЙСТВО НА МУЗЕЕН ХОТЕЛ „„СТРАННОПРИЕМНИЦА“ ПРИ ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ НА ОТКРИТО „„ЕТЪР“

Сградата на Хотел „Странноприемница“ (построена през 1981г.) е с разчупен пететажен обем с характерни силуети от изявени еркери и стрехи.
Проектът предвижда намеси, необходими за съвременното функциониране и достъпност на сградата, без нарушаване на автентичния й облик.
Преустройството е съобразено със съществуващата визия, с желанието на възложителя да работи в европейска съвременна мрежа на подобни институции и с одобрената графична идентичност за ЕМО „Етър“ с нов слоган „ЖИВА ТРАДИЦИЯ“.

вид: архитектурен конкурс, инвестиционен проект
локация: Габрово, България
клиент: ЕМО „Етър“ – Габрово
РЗП: 3597м2
година на проектиране: 2018
статут: съгласуване на инвестиционен проект
екип: арх. Андрей Андреев, арх. Петя Николова, арх. Милена Фетваджиева
www.hotelmuzeietar.com