Изберете страница

ГРАДИНА С ПАРК – КОНКУРС ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА

Чистият въздух в Горна баня, както и съвременните тенденции за повече активност и игра навън на децата, ни насочиха към по-внимателно разглеждане на външното пространство. Парцела превръщаме в парк, организиран от флуидна алея, маркирана в цвят, която свързва площадките, спортната зона и опитната градина и е предназначена за тичане, каране на тротинетки и забавление.
Сградата е оформена от четири обема, с мащаб на къща, всеки от които е покрит с двускатен покрив. Два пасажа проникват в обема и водят до входовете, като осигуряват вливане на южна светлина.
Използваните материали са редуващи се мазилка и видима тухла. Изборът на видима тухла идва от интереса на децата към заниманията с глина и игра с блокчета. Идеята е да се представи познат за тях материал и неговите възможности, като фасадите се изградят с различни видове тухлени превръзки.
Покривът е с метално покритие, с рефлектираща пигментация.
Цветовото оформление е решено, като за всяка група е определен отделен цвят, който се вижда като контур около дограмата и в подвижната мебел в стаите.
Дъждовната вода ще се събира във воден резервоар. Газов кондензен котел в комбинация със соларна инсталация ще осигурява отоплението. Предвиден е инвертор и възможност за изграждане на „умна мрежа“ за регулиране на енергопотреблението.

вид: идеен проект, анонимен, открит, архитектурен конкурс
локация: Горна баня, София
РЗП: 2252м2
възложител: Столична община
година на проектиране: 2019