Изберете страница

ПРОЕКТИРАНЕ НА ФЕРМИ

  • Проектиране на ферми
  • Цялостна пространствена организация на стопанството
  • Дизайн на добавени функционални зони за администрация, пребиваване и търговия
  • Индивидуални проекти със съвременна архитектура, удобна работна среда и комфортно пребиваване в стопанството за всеки
  • Проучване на устройствените възможности на терена и изготвяне на инвестиционни проекти съгласно ЗУТ, Наредба #44, Наредба #19, ЗВМД.