Изберете страница

ID CODE EXTENSION / EUROPAN 10

Локация с индустриален характер в холандския град Маастрихт се трансформира в жилищен квартал. В разработвания с проекта устройствен „блок” съществуващата индустриална сграда Brikkengebouw се запазва, като се пълни с жилищни лофтове.  Доразвиват се нови, свързани с нея, жилищни секции.
Зелена шумова преграда защитава квартала от булеварда.

вид: конкурс, мастър план и архитектура
локация: Маастрихт, Холандия
организатор: Europan Europe
архитекти: Милена Фетваджиева, Константин Антонов
проект: 2009