Изберете страница

ДЕБЮТ / EUROPAN 12

Локацията се състои от бивши казармени постройки на НАТО. С проекта се придава нова съвременна градска идентичност на изоставеното място.
Сериозните и монотонни казармени обеми се инфилтрират с радостен и ведър градски пейзаж, предлагащ активни социални, групови или индивидуални дейности.

вид: конкурс, мастър план и архитектура
локация: Хайделберг, Германия
организатор: Europan Europe
екип: Милена Фетваджиева, Християна Василева, Ясен Згуровски
година на проектиране: 2013